Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Ondergronds helofytenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs en zwart water.

Hoe werkt het ondergronds helofytenfilter?

Een ondergronds helofytenfilter is vergelijkbaar met een belucht helofytenfilter. Het verschil is dat er, in plaats van riet (of andere helofyten), gras op groeit. Verder kan de bovenlaag extra worden verstevigd met matten en kleikorrels, zodat er auto’s op kunnen parkeren. Het afvalwater infiltreert vanuit leidingen onder het filter naar beneden. De aanwezige bacteriën zuiveren het afvalwater. Om een optimale zuivering te bereiken, wordt het filter belucht.

Afbeelding - Helofytenfilter ondergronds // ondergronds_helofytenfilter_230613.jpg (205 K)

Voor een ondergronds helofytenfilter is een voorzuivering nodig, om vaste delen af te scheiden, en eventueel een vetvang, om verstopping van de infiltratiebuizen te voorkomen .

Hoe effectief is deze techniek?

De effectiviteit van een ondergronds helofytenfilter is vergelijkbaar met die van een belucht helofytenfilter. De leverancier geeft voor BZV/CZV zuiveringsrendementen aan van 99/95%. De verwijdering van N is volgens opgave 64%, en van P (bij gebruik van ijzerhoudend substraat) tot 96%.

Met de oppervlakte van één parkeervak kan 16 i.e. worden gezuiverd.

Welke stromen komen vrij?

Effluent met nog geringe concentraties N en P.

Hoe veilig is de techniek?

Ziekteverwekkers worden in het ondergronds helofytenfilter vrijwel volledig verwijderd. Omdat er geen stagnerend water op het filter aanwezig is, is de kans op ongedierte klein.

Het belangrijkste volksgezondheidsrisico ontstaat bij controle of onderhoud van de voorzuivering.

Hoeveel energie kost deze techniek?

De beluchting vergt enige energie (ca. 24 kWh per i.e. per jaar)

Wat is er nodig aan onderhoud?

Jaarlijks één onderhoudsbeurt

Voordelen:

  • meervoudig ruimtegebruik mogelijk
  • maakt gebruik van natuurlijke processen
  • robuuste technologie
  • vanwege actieve beluchting sturing op effluentkwaliteit mogelijk
  • kleiner oppervlak in vergelijking met conventionele helofytenfilters
  • bestand tegen wisselende belastingen
  • lage onderhoudskosten
  • lange levensduur
  • hoge verwijdering van organische stof, opgeloste bestanddelen en ziekteverwekkers

Nadelen:

  • energieverbruik hoger in vergelijking met conventionele helofytenfilters

Zie voor een vergelijking van deze techniek met andere technieken in een specifieke situatie ook de STOWA-factsheets voor:

Ervaringen

Er zijn inmiddels diverse projecten waarin huishoudelijk afvalwater met een ondergronds helofytenfilter wordt behandeld. Het eerste project was de Pilot Phytoparking in het Belgische Burcht.

Meer weten?

Lees ook de Brochure over ondergrondse helofytenfilters van het type Phytoparking.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug