Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Mobiel helofytenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs water.

Hoe werkt een mobiel helofytenfilter?

Net als een conventioneel helofytenfilter zuivert een mobiel helofytenfilter afvalwater met behulp van helofyten. Het verschil is dat een mobiel helofytenfilter in een bak op wielen is geplaatst.

Afbeelding - Ecoz Mobile // ecoz_mobile.jpg (383 K)
Foto: Mobiel helofytenfilter | Bron: Ecoz Waterzuivering

Helofyten zijn moerasplanten, zoals riet en lisdodde. De planten brengen zuurstof in de bodem en de wortels zijn dragers voor microbiologische groei. De belangrijkste functie van de wortels is echter dat het filter waterdoorlatend blijft.

Het afvalwater stroomt van boven naar beneden door het filter heen, onderweg wordt het door de biologische werking gezuiverd.

Voor het helofytenfilter is een voorbezinktank en eventueel een vetvang nodig om verstopping van de infiltratiebuizen te voorkomen.

Hoe effectief is deze techniek?

Het mobiele helofytenfilter is geschikt om grijs water te behandelen. Bij de behandeling van zwart water kon niet aan alle lozingsnormen worden voldaan. De verwijdering van CZV, BZV, TSS, TN en TP bedraagt respectievelijk 90%, 95%, 97%, 25% en 76%. Klik hier voor een uitgebreid artikel met onderzoeksresultaten.

De onderzoeksresultaten uit de testperiode kunt u vinden op de Sanimonitor of ga direct naar de resultaten van Ecoz-Mobile.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Helofytenfilters zijn niet kwetsbaar en zijn eenvoudig te onderhouden.

Waar wordt het toegepast?

Op festivals.

Ervaringen

Het Ecoz-Mobile filter is tijdens meerdere festivals in 2017 – 2019 beproefd en geleidelijk aan doorontwikkeld. In de uiteindelijke opstelling is een het effluent verder opgewerkt tot spoel/waswater. Zie projecten.

Voordelen:

 • mobiel systeem dat tijdelijk kan worden geplaatst
 • geen transport van afvalwater
 • modulair toepasbaar
 • maakt gebruik van natuurlijke processen
 • simpele en robuuste technologie
 • bestand tegen wisselende belastingen
 • weinig energie nodig voor de zuivering
 • lage onderhoudskosten
 • lange levensduur

 Nadelen:

 • de kwaliteit van het effluent wordt mede bepaald door de voorgaande standplaats
 • er moet rekening worden gehouden met een opstarttijd (de installatie werkt niet direct en heeft enkele dagen nodig om op te starten)

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug