Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Natuurlijke systemen

Bij natuurlijke systemen spelen levende organismen (planten, schimmels, bodemleven) een belangrijke rol in het functioneren van het zuiveringsproces. De daadwerkelijke zuivering vindt echter wel vaak plaats op basis van filtratie en biologische afbraak en omzettingen.

Klik voor meer informatie over de verschillende typen natuurlijke systemen op het menu links.

Terug