Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Composteren in lagen

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor urine en fecaliën.

Hoe werkt compostering in lagen?

Een dergelijk composteringssysteem bestaat uit meerdere gestapelde compartimenten. In de bovenste laag worden vloeibare en vaste stof vermengd met houtsnippers. Door geregeld te roeren wordt het materiaal losjes en luchtig gehouden. Tijdens het composteringsproces valt het afval uiteen in steeds kleinere deeltjes, die automatisch steeds verder naar ondergelegen lagen filteren.

Afbeelding - composteren in lagen // compost_in_lagen.jpg (166 K)

Voor een goede compostering is zuurstof nodig. De lucht hiervoor wordt aangetrokken vanuit de toiletten zelf, via de watervrije leidingen. Om ervoor te zorgen dat de zuurstof al het materiaal bereikt, wordt de hoeveelheid vloeistof zorgvuldig over de lagen verdeeld. Overtollige vloeistof wordt afgepompt naar een naastgelegen opslagtank. Door deze methode blijft het afbraakproces strikt aëroob, waardoor geen methaangas en stank vrijkomt.

Hoe effectief is deze techniek?

Het aërobe proces verwarmt het materiaal tot circa 75°C, een temperatuur waarbij pathogenen worden gedood. Na ongeveer achttien maanden is de vaste stof volledig omgezet naar compost.

Welke reststromen komen vrij?

 • Kooldioxide, die kan worden gebruikt voor verwarming.
 • Gestabiliseerd lekwater, dat met een vacuümpomp kan worden weggezogen. Hieruit kunnen eventueel nutriënten worden teruggewonnen.
 • Compost, die voor eigen gebruik in de tuin als bodemverbeteraar kan worden verwerkt. Gebruik van dergelijke compost in de landbouw is volgens de huidige wet- en regelgeving niet toegestaan.

Hoeveel energie kost deze techniek?

De beluchting kost geen energie; lucht wordt op natuurlijke wijze aangevoerd vanuit het toilet. Of en hoeveel energie de roering kost, hangt af van de schaal en of dit handmatig of mechanisch plaatsvindt.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Regelmatige menging van het materiaal en aanpassing van het vochtgehalte.

Voordelen:

 • Simpele en robuuste technologie
 • Bestand tegen wisselende belastingen
 • Geen energie nodig; op grote schaal uitgevoerd levert het energie
 • Vraagt weinig ruimte
 • Lage onderhoudskosten
 • Lange levensduur
 • Geen water nodig
 • Goede verwijdering van pathogenen

Nadelen:

 • Compost kan niet als meststof in landbouw worden gebruikt
 • Lekwater behoeft nog een nadere behandeling
 • Bij grotere installaties is professioneel beheer nodig
 • Vergt een continue aanvoer van materiaal.

Dit systeem wordt nog niet in Nederland toegepast. Meer informatie vindt u op de website van het Bullit Center.

Terug