Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
STOWA verwerkt persoonsgegevens uitsluitend via het contactformulier op de website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
STOWA verwerkt uw persoonsgegevens (verzameld via het contactformulier) voor het volgende doel:
- Contact met u opnemen indien de inhoud van het formulier daarom vraagt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Na afhandeling van de communicatie via het contactformulier wordt de communicatie vernietigd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
STOWA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via stowa@stowa.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
STOWA gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

STOWA gebruikt het analyse instrument van Google, Google Analytics,  om het bezoekersgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.

STOWA wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Terug