Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Colofon

De Saniwijzer is een onafhankelijke website van STOWA en Stichting RIONED met als doel informatie over nieuwe sanitatie voor iedereen beschikbaar te stellen.

Verantwoording

De Saniwijzer is in 2017 - 2018 tot stand gekomen onder begeleiding van een begeleidingscommissie. Hierin waren vertegenwoordigd:

 • Stefan Weijers (waterschap de Dommel) - voorzitter
 • Berry Bergman (waterschap DOD)
 • Pim Bosman (waterschap Rivierenland)
 • Jasper Timmer (waterschap Valei en Veluwe)
 • Robin Bos (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
 • Thuy Do (gemeente Rotterdam)
 • Mark Wets (Waternet)
 • Jan Weijma (LeAF)
 • Paul Telkamp (TAUW)
 • Hugo Gastkemper (RIONED) (2017)
 • Bert Palsma (STOWA)
 • Bjartur Swart (STOWA)

Web-beheer

Deze website wordt beheerd door STOWA en MARIS. De Saniwijzer maakt gebruik van het Content Management Systeem (CMS) dat door MARIS BV is ontwikkeld.

Webredactie

STOWA

Copyright

Het auteursrecht van de informatie op deze website is in handen van STOWA. Het is niet toegestaan zonder toestemming van STOWA de informatie en beelden van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.

Fotografie

Het copyright van de meeste foto’s op deze website berust bij Bjartur Swart en STOWA. Indien gebruik is gemaakt van ander beeldmateriaal is zo mogelijk de herkomst vermeld. Mocht u een foto of afbeelding tegenkomen waarvan u het eigendom heeft en waarvan u bezwaar heeft dat deze op de site wordt gepubliceerd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen de foto of afbeelding desgewenst zo spoedig mogelijk verwijderen.

De achtergrondafbeelding van de Saniwijzer is gemaakt door Archi3o ontwerperscollectief voor duurzame en gezonde architectuur uit Den Bosch.

Pro- en disclaimer

STOWA doet er alles aan om deze website actueel, juist en toegankelijk te houden. Heeft u ideeën voor verbeteringen of opmerkingen, of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie doorgeven via de knop ‘Contact’ rechtsboven. STOWA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten.

Terug