Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Technieken

Als het gaat over inzameling, verwerking en transport van afvalwater, dan worden er vaak technieken genoemd die niet bij iedereen bekend zijn. In dit deel van de Saniwijzer worden de belangrijkste technieken toegelicht.

Elke techniek is onderdeel van een geheel systeem. Welke techniek en welk systeem waar gewenst is, is afhankelijk van de doelstelling(en).

Voor verdere verdieping en informatie over de nieuwste ontwikkeling is een literatuuroverzicht opgenomen.

Terug