Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Schimmelfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Schimmels zijn goed in het verwijderen van moelijk afbreekbare organische verbindingen, zoals olie, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Het ligt dan ook voor de hand schimmelfilters toe te passen op (deel)stromen die rijk zijn aan deze stoffen. Daarnaast kunnen schimmels heel goed zware metalen binden. Dit werkt vooral goed met mycelia, netwerken van schimmeldraden, waarbij zware metalen geadsorbeerd worden aan de draden.

Hoe werkt een schimmelfilter?

Organische stoffen worden afgebroken door de enzymen die sommige soorten schimmels afscheiden. De schimmels nemen de stoffen dus niet zelf op, maar deze worden extracellulair afgebroken.

Geselecteerde en getrainde schimmelsoorten worden gekweekt op dragermateriaal, meestal een mengsel van stro en houtsnippers. Als dit substraat goed is doorgroeid, is er sprake van een schimmelbed. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden:

  1. Het afwalwater wordt over het schimmelbed gesproeid, waarna het water door het schimmelbed zakt en aan de onderkant weer draineert.
  2. Er wordt schoon water door het schimmelbed geleid, waarbij het water de geproduceerde enzymen meeneemt. Dit enzymwater wordt gemengd met het te behandelen afvalwater.

Hoe effectief is deze techniek?

De schimmeltechniek wordt op dit moment ontwikkeld door Bioniers en Mycelco in een aantal projecten. In het project Glas Zuiver Water, waarbij afvalwater uit de glastuinbouw wordt behandeld, worden experimenten uitgevoerd. Op middelgrote schaal (tot 1000 liter) is de techniek effectief om gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Tien geteste gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken met een afbraakpercentage van 91 tot 100%. Grootschaliger systemen worden momenteel voorbereid.

Wat is er nodig aan onderhoud?

De schimmel/substraatpakketten dienen regelmatig vervangen te worden. Afhankelijk van de omstandigheden is dit eens per twee weken tot eens per maand.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug