Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Pilot phytoparking Kantoor Argex

Beschrijving

Plaats: Burcht

Doelstelling: onderzoeken in hoeverre een belucht systeem met grasbegroeiing water zuivert

Schaal: circa 30 i.e.

Onderzoeksperiode: 2017-2018

Onderzochte technieken: ondergronds helofytenfilter

Beoogde resultaten: ontwikkelen van een ruimtebesparend waterzuiveringssysteem

Toelichting project:

Op het terrein van de firma Argex (producent van de geëxpandeerde kleikorrels die vaak in helofytenfilters worden gebruikt) is als proef een ondergronds helofytenfilter toegepast. Het filter in dit project is van het type 'phytoparking'.

Hiervoor is onder twee parkeervakken een waterzuiveringssysteem aangelegd. De vakken kregen een natuurlijke begroeiing met gras. Het systeem werkt grotendeels hetzelfde als een belucht helofytenfilter.

Foto - Phytoparking Argex // argex2_003.jpg (245 K)
Afbeelding: Helofytenfilter 'phytoparking' | Bron: Rietland

Uitdagingen waren het bereiken van de juiste draagkracht van het systeem (het moest auto’s kunnen dragen), het aanslaan van de grasgroei, en het vinden van een oplossing voor de bereikbaarheid van de leidingen. Dit is allemaal uiteindelijk opgelost. Voordeel van dit type waterzuiveringssysteem is dat geen extra ruimte inneemt.

Conclusies:

Het effluent uit het ondergronds helofytenfilter voldoet ruimschoots aan de Vlarem-II-normen. Het gaat voorlopig naar het riool, maar zou op oppervlaktewater kunnen worden geloosd. Aangezien het hier uitsluitend over zwart water gaat is het stikstofgehalte van het influent erg hoog in vergelijking met andere projecten met grijs of gewoon huishoudelijk afvalwater. Het stikstofverwijderingspercentage schommelt rond de 43%.

Gemeente

Burcht

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug