Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Modulair belucht helofytenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs en zwart water.

Hoe werkt een modulair belucht helofytenfilter?

Een modulair belucht helofytenfilter is te vergelijken met een belucht helofytenfilter. Het verschil is dat een modulair helofytenfilter uit compacte, prefab modules bestaat, waarvan er naar wens een of meerdere kunnen worden geplaatst. Een dergelijke module bestaat uit een betonnen bak met daarin speciale poreuze korrels beplant met helofyten.

Helofyten zijn moerasplanten, zoals riet en lisdodde. De bacteriën die op de wortels van de planten en op de korrels groeien, zuiveren het afvalwater. De toevoeging van zuurstof (beluchting) versnelt en versterkt dit proces.

Voor het modulair helofytenfilter is een voorbezinktank en eventueel een vetvang nodig om verstopping van de infiltratiebuizen te voorkomen.

Hoe effectief is deze techniek?

Een modulair helofytenfilter verwijderd BZV/CZV voor minstens 95%, en N en P voor circa 50%.

Hoe veilig is deze techniek?

Ziekteverwekkers worden in het modulair helofytenfilter vrijwel volledig verwijderd. Omdat er geen stagnerend water op het filter aanwezig is, is de kans op ongedierte klein.

Het belangrijkste volksgezondheidsrisico ontstaat bij controle of onderhoud van de voorzuivering.

Hoeveel energie kost deze techniek?

De beluchting vergt enige energie.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Eén onderhoudsbeurt per jaar.

Waar wordt het toegepast?

Modulaire helofytenfilters zijn vooral geschikt voor particulieren die te weinig ruimte hebben voor een conventioneel helofytenfilter. Ze kunnen zowel (geheel of gedeeltelijk) ondergronds als bovengronds worden geplaatst.

Ervaringen

Er is inmiddels een aantal van dit soort systemen geplaatst in Nederland, onder andere in Oosterwold en Enschede.

Voordelen:

  • neemt weinig ruimte in
  • kan naar wens worden uitgebreid
  • maakt gebruik van natuurlijke processen
  • simpele en robuuste technologie
  • bestand tegen wisselende belastingen
  • lage onderhoudskosten
  • lange levensduur

Nadelen:

  • beperkte verwijdering N en P
  • hoger energieverbruik in vergelijking met een conventioneel helofytenfilter
  • voorbehandeling (bezinking) noodzakelijk

Meer weten?

Lees ook de brochure over het modulaire helofytenfilter Phytocube.

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug