Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Oosterwold

Beschrijving

Plaats: Almere/Zeewolde

Doelstelling: zuiveren en lozen van het afvalwater van woningen in een gebied waar de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding op hun kavel

Schaal: op termijn (2030) 15.000 woningen

Toegepaste technieken:

  • Alle decentrale sanitatietechnieken die voldoen aan de IBA klasse III-normen zijn mogelijk

Monitoring: Waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied worden gemeten en gemonitord. Er zijn op dit moment (medio 2018) nog geen gegevens beschikbaar.

Ervaringen: Er is een deelproject dat zich specifiek richt op de ervaringen en wensen van bewoners. Een vraag daarin is bijvoorbeeld: wat zijn de ervaringen van bewoners met het decentraal zuiveren van afvalwater? De ontwikkelingen zijn pas recent in gang gezet. Er kan nu (medio 2018) nog niets worden gezegd over ervaringen.

Toelichting:

Oosterwold is een groen gebied┬ávan 43 vierkante kilometer ten oosten van Almere en ten westen van Zeewolde. Hier is plek voor een groot aantal woningen en bedrijven. Voor dit gebied is geen gedetailleerd ontwikkelingsplan opgesteld.┬áBinnen een eenvoudig kader en een aantal spelregels, is er volop ruimte voor particuliere initiatieven. Het idee is een spontane, organische groei van ‘onderop’. Dit betekent dat de bewoners niet alleen verantwoordelijk zijn voor de bouw van hun woningen en bedrijven, maar ook voor de wegen, inrichting van de openbare ruimte en de waterhuishouding.

Burgers en andere partijen zijn dus onder andere ook zelf verantwoordelijk voor wat ze met hun afvalwater doen. Waterschap Zuiderzeeland en de andere betrokken overheden houden wel een oogje in het zeil. Zij hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Verder organiseren zij een ‘challenge’ waarin wordt gezocht naar innovatieve decentrale afvalwaterzuiveringen die nog beter werken dan de huidige systemen.

Anders dan gebruikelijk, wordt er per kavel een afzonderlijke vergunning afgegeven. Waterschap Zuiderzeeland ondersteunt de bewoners bij het opstellen van een waterplan, het aanvragen van de watervergunning, en het doen van een melding over het lozen van afvalwater.

Gemeente

Almere, Zeewolde

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Implementatie

Terug