Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Groene gevel

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor grijs water.

Hoe werkt een groene gevel?

Grijs water wordt in een tank gebufferd en geleidelijk aan over een verticaal langs de gevel aangebracht substraat met planten geleid. De planten verdampen een deel van het water. Het restant aan water kan onderaan, na de gevelpassage, worden opgevangen en als toiletspoelwater worden hergebruikt.

Hoe effectief is deze techniek?

Dat is nog niet bekend; mogelijk kan tot 30% besparing op het drinkwater worden bereikt.

Waar wordt het toegepast?

Er zijn twee pilotlocaties in België:

Wat is er nodig aan onderhoud?

De planten moeten eens per 1 à 2 jaar worden bijgeknipt. De pompen hebben eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt nodig. Er is nog niet voldoende ervaring mee opgedaan om hier verder iets over te kunnen zeggen.

Voordelen:

  • maakt gebruik van natuurlijke processen
  • simpele en robuuste technologie
  • geen energie nodig
  • draagt bij aan vermindering van fijnstof in stedelijke omgeving
  • draagt bij aan isolatiewaarde gevel

 Nadelen:

  • goede ontwerpcriteria zijn nog niet beschikbaar

Verdere informatie via o.a. de volgende leveranciers/adviseurs:

Terug