Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Projectrealisatie

Voor het realiseren van kleine projecten, bijvoorbeeld bij een woning, een gastenverblijf of een kleine camping, heeft STOWA een handige handreiking opgesteld. In deze handreiking vindt u de belangrijkste informatie en staan de stappen die u achtereenvolgens moet zetten.

Bij het realiseren van grotere projecten komt – naast de techniek – van alles kijken. Een goed projectidee, hoe duurzaam ook, is niet meteen gerealiseerd. Nieuwe sanitatie is nog steeds een relatief nieuwe ontwikkeling. Dat betekent vaak dat opnieuw moet worden nagedacht over allerlei randzaken die bij de aanleg van een conventionele riolering vanzelfsprekend zijn.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • De bij het project te betrekken partijen en het creëren van draagvlak voor het project
  • De samenwerking tussen partijen
  • De kosten en baten, financiering en subsidiemogelijkheden voor een project
  • Het toekomstig beheer en onderhoud en de organisatie daarvan
  • De benodigde vergunningen en de gewenste monitoring
  • De mogelijke risico’s

We noemen dit alles ook wel 'governance'.

Klik op het menu links voor meer informatie over bovengenoemde aandachtspunten.

Terug