Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Rekenmodel Waternet

In 2018 heeft Waternet een rekenmodel ontwikkeld ten behoeve van de ontwikkelingen op Strandeiland. Het model is bedoeld om een goede afweging te kunnen maken tussen conventionele en nieuwe sanitatie.

Strandeiland

Strandeiland is het tweede eiland van de 2e fase van IJburg. Het stedenbouwkundig plan is inmiddels gereed. Het eiland wordt op dit moment opgespoten en de woningbouw start in 2022. Strandeiland wordt een woonwijk met circa 8.000 woningen en ruim 200 utiliteitsgebouwen (scholen, kantoren, winkels, horeca en dergelijke).

Duurzaam en betaalbaar

Waternet heeft samen met de gemeente Amsterdam onderzocht welk energiesysteem en welke afvalwaterketen voor Strandeiland het meest duurzaam en betaalbaar is. Een energiesysteem met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater (aquathermie) scoort het beste. Voor de afvalwaterketen is nieuwe sanitatie het beste, al lijkt dat nog iets duurder te zijn dan de traditionele afvalwaterinzameling en -verwerking.

TCO-berekening

Opvallend is dat de door Waternet toegepaste Total Cost of Ownership-berekening (TCO) verassend andere uitkomsten geeft dan de eenvoudige berekening die tot nu toe voor energiesystemen werd gebruikt. In het TCO-model worden alle toekomstige kosten meegerekend.

Volgens de eenvoudige berekening zou traditionele hoge-temperatuur stadswarmte ook voor nieuwbouw het meest duurzaam en betaalbaar zijn. Door te rekenen met de Total Cost of Ownership blijkt dat juist een lage-temperatuur warmtesysteem op basis van aquathermie en warmte-koudeopslag het meest duurzaam en betaalbaar is. De verklaring is dat de TCO-methode btw, inflatie, verschillende partijen, vollooptempo en verduurzaming meerekent, wat de eenvoudige berekening niet deed.

Breed toepasbaar model

Het gebruikte rekenmodel bevat, naast de rekentool zelf, tal van algemene parameters. Het model kan aan elke situatie worden aangepast. Daardoor is het een instrument dat zeker ook geschikt is voor gebruik bij andere nieuwe-sanitatieprojecten.

Het gebruikte TCO-model is momenteel helaas niet meer beschikbaar.

Terug