Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Hoe duurzaam is dit?

Met de voorziening beoogt u grondstoffen (water) uit afvalwater terug te winnen. Daarmee draagt u bij aan de circulaire economie en het behoud van waardevolle grondstoffen. Bovendien draagt u bij aan de vermindering van de waterbehoefte en helpt u grondwaterstandsdaling en verdroging voorkomen.

Wilt u meer weten over de duurzaamheid van nieuwe sanitatie? Klik dan hier.

Terug