Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Individuele woningen in het buitengebied

Onder een individuele woning verstaan we hier een woning in het buitengebied zonder agrarische bedrijfsvoering, gelegen op ruime afstand (50 m) van nabijgelegen woningen.

Mogelijkheden

De hoeveelheid afvalwater van een individuele woning is beperkt. Uit kostenoogpunt komt een beperkt aantal oplossingen in aanmerking.

De woningen zijn vaak al wat ouder. In een groot aantal gevallen komen de leidingen voor zwart water (uit de toiletten) en grijs water (uit de rest van de woning) pas buiten de woning samen. Dat maakt het gescheiden behandelen van beide stromen eenvoudig. Meestal is er genoeg ruimte voor de aanleg van bijvoorbeeld helofytenfilters.

Vaak zijn oude voorzieningen als een beerput, septic tank of mestkelder aanwezig. Die kunnen een functie krijgen in het verwerken en/of opslaan van zwart water of urine.

Terug