Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan met circa 30% worden verminderd door huishoudelijk afvalwater te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken. Door het gezuiverde afvalwater als irrigatiewater in boomgaard of moestuin te gebruiken worden het water en de nutriënten benut.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een septic tank en vetvang in een helofytenfilter gezuiverd en via een zandfilter (voor een extra zuivering) teruggeleid naar de woning waar het kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld toiletspoeling. Het effluent kan ook als irrigatiewater in boomgaard of moestuin worden hergebruikt.

Woning  - Hergebruik effluent // woning_-_hergebruik_effluent.jpg (44 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

Door hergebruik van het grijze water zal het waterverbruik tot 30% afnemen. Verder kan tot 50% op het waterverbruik worden bespaard met waterbesparende maatregelen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten.

Bij hergebruik van effluent moet, zeker als dit ook afkomstig is van het zwarte water, altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid.

Ervaringen

Er zijn inmiddels enkele ecologische of duurzame woonwijken in Nederland waar hergebruik van grijs water en/of huishoudelijk afvalwater via een helofytenfilter plaatsvindt.

Terug