Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Heb ik een vergunning nodig?

Voor maatregelen om water uit afvalwater terug te winnen en te hergebruiken, heeft u geen vergunning nodig. 

Maar als u naast de voorziening voor het terugwinnen van water ook een afvalwaterzuiveringsinstallatie gebruikt om het (overige) afvalwater te zuiveren, heeft u daarvoor mogelijk wel een vergunning nodig.

Voor een kleine installatie geldt voor particulieren een meldingsplicht. Neem voor meer info contact op met uw gemeente en waterschap.

Wilt u meer weten over vergunningen? Klik dan hier.

 

Terug