Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van oude septic tank

Bij veel woningen is in het verleden een septic tank geplaatst. Deze zou opnieuw kunnen worden aangesloten. Hiermee wordt de situatie van voor 1980 teruggebracht.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater loost direct op de septic tank. Hierin bezinken vooral de vaste delen (vooral organisch materiaal). Na passage door de tank wordt het effluent in het oppervlaktewater geloosd. Het effluent bevat nog vrijwel alle nutriënten.

Woning  - oude septictank // woning_-_septictank.jpg (23 K)

Beheer

In de tank zal zich slib ophopen. Dit moet regelmatig worden verwijderd. De bewoners zijn beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen, omdat deze de biologische afbraak van het slib belemmeren.

Effecten/voordelen

Oudere septic tanks zijn meestal kleiner dan de moderne 6-kuubs septic tanks. Dat betekent dat ze een beperkte capaciteit hebben. Bij overbelasting stroomt afvalwater vrijwel ongezuiverd in het oppervlaktewater.

Relatief gezien, is de milieubelasting beperkt. Toch is deze oplossing in het algemeen ongewenst. De kans op stankoverlast, een slechte waterkwaliteit en milieuhygiënische risico's is groot.

Ervaringen

Deze situatie kennen we vooral vanuit het verleden. Tegenwoordig komen dit soort septic tanks nog maar op enkele plaatsen voor.

Terug