Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Wat moet ik monitoren?

Voor lozen op het oppervlaktewater of in de bodem gelden met betrekking tot monitoring de reguliere normen.

Omdat u het water hergebruikt, en dit water eventueel besmet zou kunnen raken met ziekteverwekkende bacteriën, wordt aanbevolen dit water regelematig te controleren. Een bemonstering op E.coli is daarvoor een goede maatstaf.

Wilt u meer weten over de wenselijkheid of noodzaak tot monitoring? Klik dan hier.

Terug