Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Verbeterde septictank (VST)

Tegenwoordig geldt een verbeterde septic tank (VST) als de meest basale adequate vorm van afvalwaterzuivering bij woningen in het buitengebied.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater loost direct op de septic tank. Hierin bezinken vooral de vaste delen (vooral organisch materiaal). Na passage door de tank wordt het effluent in de bodem of op het oppervlaktewater geloosd. Het effluent bevat nog vrijwel alle nutriënten.

Woning  - verbeterde septictank // woning_-_vst.jpg (25 K)

Beheer

In de tank zal zich slib ophopen. Dit moet regelmatig worden verwijderd. De bewoners zijn beperkt in het gebruik van schoonmaakmiddelen, omdat deze de biologische afbraak van het slib belemmeren.

Effecten/voordelen

Relatief gezien, is de milieubelasting beperkt.

Ervaringen

Verbeterde septic tanks zijn de afgelopen jaren veelvuldig geplaatst. Ze staan ook bekend als IBA klasse-I.

Terug