Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Beheer

Het beheer bestaat uit een jaarlijkse controle van alle onderdelen, het desgewenst verwijderen van slib, en het periodiek maaien van de vergetatie.

Na enkele jaren is groot onderhoud nodig.

Veel leveranciers bieden een beheercontract.

Wilt u meer weten over het beheer van decentrale systemen? Klik dan hier.

Terug