Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Hoe duurzaam is dit?

Wilgenfilters, helofytenfilters en zuiveringsvelden zuiveren het water met een minimum aan energie. Daarmee helpt u de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Door de biomassa te maaien en deze als brandstof te gebruiken of te composteren kunt u desgewenst energie en grondstoffen terugwinnen. Daarmee draagt u bij aan de circulaire economie en het behoud van waardevolle grondstoffen.

Helofytenfilters, wilgenfilters en zuiveringsvelden dragen bij aan de vergroening van de leefomgeving. Ze hebben een dempende werking op het stedelijk klimaat en kunnen recreatieve en ecologische functies vervullen.

Wilt u meer weten over de duurzaamheid van nieuwe sanitatie? Klik dan hier.

Terug