Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Gezuiverd afvalwater kan goed als irrigatiewater in boomgaard, moestuin of overige beplanting worden hergebruikt. Het bevat nog een deel van de nutriënten.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een vrijvervalriool, een voorbezinktank en een vetvang geloosd op een helofytenfilter of een compactsysteem. Vandaar uit kan het gezuiverde water als irrigatiewater in een beplantingsstrook, boomgaard of moestuin, of eventueel in de land/tuinbouw, worden hergebruikt.

Groep - hergebruik effluent // groep_-_hergebruik_effluent_2.jpg (131 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

Bij hergebruik van effluent moet, zeker als dit ook afkomstig is van het zwarte water, altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid.

Overig

Het effluent zou eventueel ook kunnen worden hergebruikt als spoelwater voor de toiletten.

Ervaringen

Er zijn inmiddels enkele ecologische of duurzame woonwijken in Nederland waar hergebruik van grijs water en/of huishoudelijk afvalwater via een helofytenfilter plaatsvindt.

Terug