Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Groepsaccommodaties

Onder groepsaccommodaties in het buitengebied verstaan we op deze Saniwijzer alle vormen van tijdelijke huisvesting en verblijf van groepen mensen. Dit loopt uiteen van tijdelijke accommodaties voor vluchtelingen (AZC's) tot seizoensgebonden huisvesting voor werknemers.

Mogelijkheden

Wanneer sprake is van een nieuwe huisvesting of een nieuw verblijf is de bestaande infrastructuur voor afvalwater niet altijd toereikend. In dat geval is het zinvol om naar alternatieven te kijken. Dit geldt ook wanneer bestaande infrastructuur - vaak een drukriool - aan dure vervanging toe is.

Een nieuwe oplossing kan bovendien betekenen dat er kansen ontstaan om het behandelde afvalwater beter te benutten. Bijvoorbeeld voor gebruik als irrigatiewater of het maken van een vochtige natuurzone. In sommige gevallen kan ook gedacht worden aan het nuttig gebruik van fosfaat en stikstof uit het afvalwater, namelijk als meststof. Hierdoor kan lokaal zelfs een circulaire gedachte worden vormgegeven.

Bovendien biedt dit kans op nieuwe vormen van synergie en samenwerking. Bijvoorbeeld wanneer de zuivering plaatsvindt op een nabijgelegen boerenbedrijf, waar tegelijk ook erfafspoelwater wordt behandeld. De boer kan dan zorg dragen voor de zuivering en daar ook de vruchten van plukken.

Schaal

Voor kleinere groepen tot ca. 100 mensen zijn natuurlijke systemen het meest geschikt.

Voor grotere groepen wordt het interessant om naar combinaties van natuurlijke en meer technische systemen te kijken, of zelfs naar puur technische systemen. De extra aandacht die technische systemen vergen voor onderhoud staat dan beter in verhouding tot wat het oplevert (kosten, vergunning voor uitbreiding, natuurontwikkeling, etc.).

Technische systemen, zoals SBR en biorotor, zijn voor grotere groepen mensen al vaak toegepast, vooral in het buitenland. Andere technische sytemen en hybride technisch-natuurlijke systemen zijn nog in ontwikkeling.

Bij volledig nieuw aan te leggen sanitair en leidingen voor een groepsverblijf is het bijzonder interessant om ook hier naar alternatieven te kijken. Opties zijn waterloze urinoirs, en gescheiden leidingwerk voor wc-water en overig water van douches, keuken enzovoort. Hierdoor kan het afvalwater beter en efficiënter worden gezuiverd en nemen ook de hergebruiksmogelijkheden toe.    

Terug