Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Wat kost het?

De kosten van de door u beoogde oplossing worden door veel factoren bepaald. Het is moeilijk om hier in het algemeen iets over te zeggen. In alle gevallen heeft u te maken met een leverancier of een adviseur. U kunt hun vragen een eerste globale kostencalculatie te maken.

Wilt u meer weten over de kosten en baten bij nieuwe sanitatie? Klik dan hier.

Terug