Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterbesparend sanitair

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan relatief eenvoudig worden verminderd door:

  • Het gebruik van waterbesparend sanitair (douche, wc, watervrij urinoir)
  • Het gebruik van waterzuinige was/afwasmachines

Beschrijving systeem

De toiletten worden voorzien van watervrije urinoirs en waterbesparende spoeltoiletten. De douches worden spaardouches en de wasmachines worden waterzuinige. Ook kan gebruik worden gemaakt van  recirculatiedouches. Het afvalwater wordt daarna geloosd op de riolering of op een decentraal systeem (een compactsysteem of een helofyten/wilgenfilter).

Groep - waterbesparend sanitair // groep_-_waterbesparend_sanitair_2.jpg (94 K)

Beheer

Watervrije urinoirs vergen soms aangepast beheer.

Effecten/voordelen

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten. De winst zit in veel gevallen in de besparing op de energiekosten.

Met waterbesparende maatregelen kan tot 50% op het watergebruik worden bespaard.

Bedenk dat de riolering, zowel in de woning als daarbuiten, is ontworpen voor transport van afvalwater met een zekere mate van verdunning. Wordt het water te ‘dik’, bijvoorbeeld doordat er te weinig spoelwater of grijs water wordt gebruikt, dan kan er verstopping optreden. Raadpleeg in geval van twijfel uw installateur.

Verdergaande maatregelen

Met watervrij sanitair kan nog extra op het waterverbruik worden bezuinigd. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld droogtoiletten, zoals composttoiletten, verbrandingstoiletten of chemische toiletten, worden gebruikt.

Ervaringen

Er zijn inmiddels veel ervaringen met verschillende waterbesparende voorzieningen.

Terug