Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Ervaringen

Met deze oplossing is reeds veel ervaring opgedaan. Op meerdere plaatsen in België en Nederland wordt dit toegepast. Er zijn verschillende leveranciers die u hierbij kunnen helpen.

Terug