Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Welke vergunning heb ik nodig?

Voor een een grotere zuiveringsinstallatie, zoals in uw situatie, kan meestal niet meer worden volstaan met een melding.

Waarschijnlijk is er een lozingsvergunning van het waterschap, en mogelijk een aanlegvergunning van de gemeente nodig. Dit is enigszins afhankelijk van de locatie en de situatie. Raadpleeg daarvoor uw waterschap en uw gemeente.

Wilt u meer weten over vergunningen? Klik dan hier.

Terug