Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan gemiddeld met 30% worden verminderd door afvalwater te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken.

Beschrijving systeem

Het afvalwater wordt via de normale riolering ingezameld. Via een vetvang wordt het in een helofytenfilter gezuiverd en teruggeleid naar het kantoor. Het helofytenfilter kan zowel in de tuin als op het dak worden geplaatst. Eventueel zorgt een zandfilter voor een extra zuivering. Het water wordt vervolgens in een buffertank opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor toiletspoeling of als irrigatiewater.

Kantoor - hergebruik effluent // kantoor_-_hergebruik_effluent.jpg (123 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

De laatste jaren wordt het gebruik van gezuiverd afvalwater steeds vaker genoemd als optie voor de watertekorten op de droge zandgronden. In welke mate dit ook voor decentrale voorzieningen geldt is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de schaal. Hergebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw/moestuin draagt bij aan de droogtebestrijding.

In toenemende mate komen er zuiveringstechnieken op de markt die het mogelijk maken om gezuiverd afvalwater nog verdergaand te zuiveren waardoor dit water als spoel-, proces- of soms zelfs als drinkwater kan worden benut. Het terugleveren van water uit een openbare voorziening aan individuele huishoudens is echter voorbehouden aan de drinkwaterbedrijven. Het leveren van spoelwater voor het toilet zal om die reden in het algemeen niet mogelijk zijn.

Het verdergaand zuiveren en hergebruiken draagt bij aan de drinkwaterbesparing.

Bij hergebruik van effluent moet, zeker als dit ook afkomstig is van het zwarte water, altijd goed worden gelet op de risico's voor de volksgezondheid.

Ervaringen

Er zijn inmiddels enkele projecten in Nederland waar grijs water en/of huishoudelijk afvalwater na zuivering door een helofytenfilter wordt gebruikt als toiletspoelwater of voor irrigatie. In projecten als BlueCity en Gust'Eaux (België) wordt ook een verdergaande zuivering beproefd.

Terug