Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Jaarlijks verdwijnt veel schoon drinkwater door de riolering. Het totale waterverbruik kan gemiddeld met 30% worden verminderd door afvalwater te zuiveren en als toiletspoelwater te gebruiken.

Beschrijving systeem

Het afvalwater wordt via de normale riolering ingezameld. Via een vetvang wordt het in een helofytenfilter gezuiverd en teruggeleid naar het kantoor. Het helofytenfilter kan zowel in de tuin als op het dak worden geplaatst. Eventueel zorgt een zandfilter voor een extra zuivering. Het water wordt vervolgens in een buffertank opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor toiletspoeling of als irrigatiewater.

Kantoor - hergebruik effluent // kantoor_-_hergebruik_effluent.jpg (123 K)

Beheer

Het systeem dient zorgvuldig te worden beheerd om de risico’s voor de volksgezondheid te beperken.

Effecten/voordelen

Door hergebruik van het afvalwater zal het waterverbruik tot 30% afnemen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten. Met waterbesparende maatregelen kan tot 50% op het watergebruik worden bespaard.

Terug