Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Stedelijk gebied

Tot het stedelijk gebied rekenen we steden en dorpen met een hogere adressendichtheid dan 1000 adressen per vierkante kilometer. Kantoren- en industrieterreinen vallen op de Saniwijzer ook onder stedelijk gebied.

Wat zijn er nu voor voorzieningen?

De woningen in het stedelijk gebied zijn veelal aangesloten op de vrijvervalriolering.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Er komen steeds meer initiatieven van de grond om de samenleving duurzamer in te richten. De belangstelling voor het zuinig omgaan met - en terugwinnen van - energie en nutriënten (stikstof en fosfaat) groeit. Vooral bij nieuwbouwprojecten wordt steeds vaker nagedacht over cradle-to-cradleoplossingen, het verminderen van het watergebruik, zelfvoorzienend worden en het lokaal verwerken van afval(water).

Wanneer is het interessant om nieuwe sanitatie te overwegen?

  • Bij renovatieprojecten
  • Bij nieuwbouwprojecten
  • Op industrieterreinen waar relatief weinig afvalwater van een groot gebied wordt ingezameld
  • Op locaties waar nu nog geen adequate voorzieningen zijn

Terug