Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kantoren

Onder een kantoor verstaan we een gebouw waar meerdere mensen veelal administratief werk doen. Per vierkante meter werken er relatief veel mensen. Vergelijkbaar met kantoren zijn ook multifunctionele gebouwen zoals buurtcentra en bibliotheken.

Mogelijkheden

Sanitaire voorzieningen in kantoren worden intensief gebruikt en zijn vaak centraal in het gebouw gesitueerd. Meestal zijn er al aparte urinoirs aanwezig. Met een relatief geringe ingreep kan in ieder geval de afvoer van de urinoirs apart worden gehouden. Het aandeel grijs water is doorgaans gering.

Terug