Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogaswinning

Beheer

Vanwege de grootte en complexiteit van de installatie is het gewenst dat de werking regelmatig wordt gecontroleerd. Bij problemen moet direct wordt ingegrepen.

Verder zal er wekelijks beheer nodig zijn. En mogelijk moet er periodiek slib worden afgevoerd of grondstoffen worden aangevoerd.

De meeste leveranciers bieden de mogelijkheid tot een onderhoudscontract.

Wilt u meer weten over het beheer van decentrale systemen? Klik dan hier.

Terug