Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogaswinning

Wie heb ik nodig?

U kunt zonder betrokkenheid van andere partijen alle maatregelen nemen om zelf water te hergebruiken. En ook om energie en grondstoffen terug te winnen en deze zelf te gebruiken. Waarschijnlijk heeft u hiervoor wel een leverancier nodig. Bij grotere installaties is het verstandig ook een adviseur te raadplegen.

Uw energie en grondstoffen worden teruggewonnen uit een zuiveringsinstallatie voor afvalwater. Voor de aanleg van deze zuivering dient u - omdat er mogelijk andere reststromen vrijkomen - contact op te nemen met uw gemeente en uw waterschap. Zij kunnen beoordelen of deze zuivering op uw locatie mogelijk is. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Indien u de grondstoffen (water of nutriënten) of de energie niet zelf kunt gebruiken, is het van belang ook  een afnemer voor deze producten te vinden.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug