Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogaswinning

Heb ik een vergunning nodig?

Voor de maatregelen om biogas terug te winnen heeft u geen vergunning nodig. Soms echter wel voor de opslag van het gewonnen biogas. Zie infomil.

Maar als u naast de voorziening voor het terugwinnen van het biogas ook een afvalwaterzuiveringsinstallatie gebruikt om het restant aan afvalwater te zuiveren, heeft u daarvoor mogelijk wel een vergunning nodig. Voor een kleine installatie geldt voor particulieren een meldingsplicht.

Neem voor meer info contact op met uw gemeente en waterschap.

Wilt u meer weten over vergunningen? Klik dan hier.

Terug