Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogaswinning

Wat moet ik monitoren?

Om te controleren of uw voorziening nog voldoende werkt, is het gewenst frequent - circa 12 maal per jaar - de kwaliteit van het water uit uw installatie te monitoren. Uw waterschap kan aangeven welke frequentie gewenst is en welke parameters gemeten moeten worden. Mogelijk kan uw leverancier dit ook online doen.

Wilt u meer weten over de wenselijkheid of noodzaak tot monitoring? Klik dan hier.

Terug