Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

De wens tot duurzaamheid

Maatschappelijk gezien, is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. Maar het is lastig te definiëren en blijft daarom vaak beperkt tot energieverbruik of CO2-emissie. Dat is spijtig, want duurzaamheid is veel meer. Het heeft ook betrekking op maatschappelijke acceptatie, op emissies naar de omgeving, en op de mate van hergebruik.

Als een nieuw-sanitatiesysteem als duurzamer (dan het conventionele systeem) kan worden gekwalificeerd, en bijvoorbeeld bijdraagt aan de circulaire economie, zal er al snel draagvlak ontstaan. Want wie wil er nu geen duurzamer systeem? Het is wel van belang daarbij alle aspecten van duurzaamheid te betrekken.

Nieuwe sanitatie is niet per definitie duurzamer dan conventionele sanitatie. Die analyse en afweging zal per project gemaakt moeten worden. Het maken van een goede afweging kan op een positieve manier bijdragen aan het draagvlak voor een project.

Terug