Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

De wens tot innovatie

Innovatie staat bij veel bestuurders hoog op de agenda. Tegelijkertijd betekent innovatie ook de kans op mislukking. Niet iedere innovatie zal immers slagen.

Als een decentraal systeem op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie vernieuwend is, is het mogelijk op de lokale innovatie-agenda aan te sluiten. Het kan het project een boost geven. Het kan ook andere partijen enthousiasmeren en mogelijk andere financieringsbronnen aanboren.

Veel nieuwe-sanitatieprojecten van het eerste uur kregen het label innovatief mee. Het hoeft daarbij niet alleen om een vernieuwende techniek te gaan. Ook een al veel langer toegepaste techniek in een nieuwe context kan innovatief zijn.

Het label innovatie kan er op een positieve manier voor zorgen dat er draagvlak voor een project ontstaat.

Terug