Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bijdrage aan huidig of toekomstig beleid

Waterschappen en gemeenten hebben veelal een (gemeenschappelijk) beleid ten aanzien van de inrichting van de waterketen. Als een project hierbinnen valt, dan mag vrijwel automatisch op draagvlak bij beide partijen worden gerekend. Het strookt dan immers met hun eigen koers.

Maar ook als dit beleid (nog) niet is afgestemd op decentrale ontwikkelingen, zijn er wel mogelijkheden om bij de betreffende organisaties draagvlak voor een project te verkrijgen.

Op basis van beleid ten aanzien van duurzaamheid of innovatie kan draagvlak voor een project worden gecreëerd. Of het project kan worden gebruikt als voorbeeld voor de voorbereiding van het toekomstige beleid.

Terug