Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Het ontbreken van kennis

Nieuwe sanitatie is erg in ontwikkeling. Er komen steeds meer nieuwe systemen die zich in de praktijk moeten bewijzen. Soms geven beheerders of vergunningverleners aan dat er nog onvoldoende kennis is over de werking van bepaalde systemen, of dat zij zelf onvoldoende vertrouwen hebben in de onderzoeksresultaten die er wel zijn.

De vraag is of dat een reden moet zijn om nieuwe systemen niet te willen toepassen. Ook toen besloten werd op grote schaal RWZI’s te bouwen, was er nauwelijks iets bekend over de precieze werking ervan en de verwijdering van microverontreinigingen. Juist door de grootschalige toepassing in de praktijk is onze kennis enorm toegenomen.

De ontwikkeling van nieuwe systemen zou, net als in het verleden, juist aangegrepen moeten worden om meer kennis op te doen. Het opnemen van een monitoringsplan kan helpen het draagvlak te vergroten.

Om het verzamelen van data te stimuleren en de data ook beschikbaar te maken heeft STOWA de Sanimonitor ontwikkeld. Deze database geeft aan welke data u bij voorkeur verzamelt en met welke frequentie. Data van uw project kunt u erin opslaan en vervolgens vergelijken met andere projecten. Meer info: www.sanimonitor.nl.

Terug