Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Het belang van partijen bij realisatie

Een project mag op meer draagvlak rekenen naarmate meer partijen er belang bij hebben dat het wordt gerealiseerd. De slagingskans neemt daarmee toe.

Het is daarom verstandig bij aanvang van een project na te gaan welke partijen betrokken zouden moeten worden, en te onderzoeken welk belang elk van die partijen zou kunnen hebben bij de realisatie van het project. Die belangen gaan veel verder dan het afvalwaterbeheer en kunnen heel praktisch van aard zijn.

Bewoners kunnen bijvoorbeeld belang hebben bij de aanleg van een ontsluitingspad, een boer kan belang hebben bij het verhuren van een overhoekje grond, en een lokale aannemer kan belang hebben bij het beheer en onderhoud van de voorziening. Ook overheden kunnen belang hebben, bijvoorbeeld bij een voorbeeldproject binnen hun grenzen, bij een duurzaam project ter ondersteuning van hun duurzaamheidsambities, of voor ontlasten van het rioolstelsel als dat aan zijn maximale capaciteit zit.

Als alle betrokken partijen voor zichzelf een positief belang zien bij de realisatie van een project ontstaat er als vanzelf draagvlak. Het is de moeite waard voldoende tijd te investeren in het analyseren van de belangen van elk van de betrokken partijen.

Terug