Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Onbekend maakt onbemind

Afvalwater is niet erg sexy. En onbekend maakt onbemind. Met name mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn, staan geregeld op basis van emotie sceptisch tegenover nieuwe systemen. Hoewel het tegendeel vaak bewezen is, bestaat er toch de angst dat het nieuwe systeem onhygiënisch is, stinkt, ongedierte aantrekt of het lokale slootwater zal vervuilen.

Gelukkig zijn er in Nederland al veel voorbeelden van goed werkende systemen. Het organiseren van een excursie naar bestaande systemen kan bijdragen aan het  ontwikkelen van een beter beeld van de voorgestelde oplossingen. Daarnaast is het van belang om de problemen, de mogelijke risico’s en vragen die er zijn bespreekbaar te maken.

Door aan te geven wat er wel en niet bekend is, wat de risico’s zijn en hoe die beheerst kunnen worden, en door inzichtelijk te maken wat de verandering ten aanzien van de bestaande situatie kan zijn, kan iedereen veel beter een op kennis gebaseerde afweging maken.

Terug