Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lamellenfilter

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart water, bruin water en grijs water.

Afbeelding - lamellenfilter // lamellenfilter.jpg (126 K)

Hoe werkt een lamellenfilter?

Een lamellenfilter is een compacte bezinker. Het doel van bezinken is de verwijdering van onopgeloste deeltjes uit het afvalwater. Als de dichtheid van de deeltjes groter is dan die van water, bewegen zij zich onder invloed van de zwaartekracht naar de bodem (sedimentatie), terwijl lichtere deeltjes juist gaan drijven. Een lamellenbezinker is een bijzondere, plaatsbesparende bezinker. Het eigenlijke scheidingsmechanisme bestaat uit een bezinker met een platenpakket binnenin en een verzamelsysteem voor bezonken slib op de bodem. Deeltjes die door de zwaartekracht contact maken met de lamellen, glijden langs de lamel verder naar beneden.  Doordat de bezinkbare stoffen slechts een beperkt traject (enkele centimeters) hoeven af te leggen tussen twee platen, kan de installatie compacter gebouwd worden in vergelijking met een conventionele bezinker.  Een lamellenbezinker wordt ook wel plaatbezinker genoemd.

Een voorbezinking is een noodzakelijke stap voor bijvoorbeeld een helofytenfilter.

Hoe effectief is deze techniek?

Bij een goede dimensionering kan een volledige ontmenging van vloeistof en vaste delen plaatsvinden.

Hoe veilig is de techniek?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met het influent of effluent. Volksgezondheidsproblemen met septic tanks komen soms voor als onzorgvuldig met het effluent wordt omgegaan. Het effluent bevat grote hoeveelheden ziekteverwekkers. Het effluent, de drijflaag en het slib moeten zorgvuldig worden behandeld .

Welke stromen komen er vrij?

Effluent, slib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen, afgezien van afvoer van het slib over de weg.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Periodiek moet het slib op de bodem worden verwijderd.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Geen energie nodig
  • Vraagt weinig ruimte
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Regelmatige slibverwijdering nodig
  • Effluent en slib vergen een nabehandeling of een goede afvoer

Zie voor meer informatie EMIS.

Terug