Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Bezinksystemen

Het scheiden van vaste deeltjes (veelal organische stof) en vloeistof door de zwaartekracht is bij bezinkingssystemen het belangrijkste zuiveringsmechanisme.

De deeltjes kunnen bezinken of juist gaan drijven. In het bezonken slib vinden door bacteriologische werking omzettingsprocessen plaats, waardoor de sliblaag geleidelijk aan verdwijnt. Als omzetting en aanvoer van slib geen gelijke tred houden, is periodieke leging noodzakelijk.

Klik voor meer informatie over de verschillende typen bezinkingssystemen op het menu links.

Terug