Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Anaerobic Baffled Reactor (ABR)

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Zwart, bruin en grijs water.

Hoe werkt de ABR?

Een ABR (Anaerobic Baffled Reactor) is een verbeterde septic tank die bestaat uit een serie tanks/compartimenten. Het afvalwater stroomt hier langzaam doorheen. De drijvende en bezinkbare delen blijven achter en kunnen (deels) vergisten. De langere verblijftijd resulteert in een verbeterd rendement.

Afbeelding - ABR // abr.jpg (141 K)

Met een ABR kan ook biogas worden opgewekt.

Hoe effectief is deze techniek?

Zwevende deeltjes (gesuspendeerde stof) worden voor 90% verwijderd, en opgelost organisch materiaal voor circa 70-95%. Nutriënten en ziekteverwekkers worden beperkt verwijderd.

Welke reststromen komen vrij?

Biogas en slib.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Als het te zuiveren water onder vrij verval de tank in kan lopen is geen energie nodig. De hoeveelheid biogas is te klein om een huishouden van energie te voorzien.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Af en toe moet slib worden verwijderd. Dit hoeft minder vaak dan bij een septic tank.

Voordelen:

 • Simpele en robuuste technologie
 • Bestand tegen wisselende belastingen
 • Geen energie nodig
 • Vraagt weinig ruimte
 • Lage onderhoudskosten
 • Lange levensduur
 • Hoge verwijdering van organische stof

Nadelen:

 • Lage verwijdering van ziekteverwekkers en nutriënten
 • Regelmatige slibverwijdering nodig
 • Effluent en slib vergen een nabehandeling of een goede afvoer
 • Goede ontwerpcriteria zijn nog niet beschikbaar

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud, en toepassingsmogelijkheden alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Terug