Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Septic tank

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Gemengd huishoudelijk afvalwater, zwart water, bruin water.

Hoe werkt een septic tank?

Traditionele septictanksystemen (soms ten onrechte beerput genoemd) worden wereldwijd al decennia lang toegepast voor lokale behandeling van huishoudelijk afvalwater. Het afvalwater stroomt horizontaal door een tank. Door bezinking of opdrijving verdwijnen de zwevende deeltjes uit het afvalwater en treden biologische omzettingen op. Een septic tank werd soms ook verdeeld in compartimenten om de turbulentie in de tank te verminderen en bezinking te bevorderen.

Afbeelding - septic tank // septic_tank.jpg (132 K)

De 'oude' septic tank die bij veel huizen nog aanwezig is, verwerkt meestal alleen het water uit het toilet: het zwarte water. Deze septic tank is meestal 1500-2000 liter. In de jaren 1980 en 1990 zijn er ook 3000 liter septic tanks geplaatst. Vaak weten de bewoners niet (meer) dat er een voorziening is; de putten zijn dan verdwenen onder het gras en al jaren niet meer schoongemaakt.

Het grijze water wordt vaak direct op de sloot of in de bodem geloosd.

Hoe effectief is deze techniek?

De biologische verwijdering van organische stof in een septic tank is beperkt (ligt ongeveer rond de 30%). Een groot deel van de stikstof en het fosfaat wordt niet verwijderd. Het effluent uit de septic tank kan wel goed worden gebruikt voor irrigatie.

Hoe veilig is de techniek?

Onder normale omstandigheden komen gebruikers niet in contact met het influent of effluent. Volksgezondheidsproblemen met septic tanks komen soms voor als onzorgvuldig met het effluent wordt omgegaan. Het effluent bevat grote hoeveelheden ziekteverwekkers. Het effluent, de drijflaag en het slib moeten zorgvuldig worden behandeld .

Bij opening van de tank kunnen schadelijke en brandbare gassen ontsnappen.

Welke stromen komen er vrij?

Nutriëntrijk effluent, slib, biogas.

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen, afgezien van afvoer van het slib over de weg.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Periodiek moet de septic tank worden geleegd. Zie de folder van waterschap Zuiderzeeland en deze instructieve video.

Voordelen:

  • Simpele en robuuste technologie
  • Geen energie nodig
  • Vraagt weinig ruimte
  • Lage onderhoudskosten
  • Lange levensduur

Nadelen:

  • Lage verwijdering van ziekteverwekkers, organische stof en nutriënten
  • Regelmatige slibverwijdering nodig
  • Effluent en slib vergen een nabehandeling of een goede afvoer

Meer info over onder andere de effectiviteit van de septic tank treft u op de IBA helpdesk en in bijgaand document.

Meer informatie over ontwerpnormen, beheer en onderhoud, en toepassingsmogelijkheden, alsmede een uitgebreide verwijzing naar achtergrondliteratuur vindt u op de website van SSWM.

Terug