Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Beerput

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voor zwart water.

Afbeelding - beerput // beerput.jpg (133 K)

Hoe werkt een beerput?

De beerput is een eenvoudige put waarin ontlasting en urine en eventueel spoelwater worden opgevangen, zonder verdere behandeling. Als de put niet waterdicht is, lekt de waterige fractie deels de bodem in. Een deel van het organische materiaal wordt biologisch afgebroken. Onder in de put hoopt zich organisch materiaal op als slib. Na verloop van tijd raakt een beerput vol; dan moet hij geleegd worden. Het slib (de ‘beer’) werd traditioneel als mest gebruikt in de landbouw. Om te voorkomen dat er te vaak geleegd moet worden hebben sommige beerputten een overloop voor de waterfractie, waarmee ze qua principe lijken op septic tanks.

Hoe effectief is deze techniek?

Niet erg effectief. Er gebeurt vrijwel niets met het opgevangen materiaal. Alleen de organische stof blijft grotendeels achter. Het merendeel van de nutriënten en andere opgeloste stoffen komt 1:1 in het oppervlaktewater.

Welke reststromen komen er vrij?

Opgehoopt materiaal (slib, meer of minder waterig).

Hoeveel energie kost deze techniek?

Geen, afgezien van transport over de weg van het slib.

Wat is er nodig aan onderhoud?

Periodieke leging, controle op waterdichtheid en zo nodig repareren.

Terug