Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Vetafscheider

Voor welke deelstromen is deze techniek geschikt?

Voornamelijk industrieel afvalwater.

Hoe werkt een vetafscheider?

De meest eenvoudige vorm is een betonnen put, waarin olie- en vetdeeltjes boven komen drijven en verwijderd kunnen worden.

Meer compacte industriële vetafscheiders werken met platen, buisjes of lamellen waar vet en olie zich aan hechten.

Hoe effectief is deze techniek?

Volledige verwijdering van olie en vetten.

Welke reststromen komen er vrij?

Olie en vetten.

Terug