Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Riolen voor riothermie

Hoe werkt riothermie?

Door leidingen in de wand van de rioolbuis wordt een vloeistof gepompt die de warmte van het rioolwater opneemt. De warmte wordt teruggewonnen met een warmtewisselaar. Meer informatie over verschillende systemen en de voor- en nadelen van elk systeem vindt u in dit overzicht van Copier.

Wat is er voor nodig?

Een vrijvervalriool met voldoende afvoer van rioolwater. Om de warmte te kunnen benutten, is een warmtevraag nodig in de nabijheid van het riothermiesysteem.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een online leidraad ontwikkeld voor riothermieprojecten. Dit 6-stappenplan biedt aanknopingspunten voor het hele proces: vanaf het allereerste begin (kijken naar mogelijkheden) tot het eind (realisatie).

Waar wordt het toegepast?

Riothermie kan vooral in het stedelijk gebied worden toegepast.

Hoe gangbaar is het?

Er komt steeds meer ervaring met riothermie systemen in Nederland en België. Een overzicht van projecten vindt u hier.

Voordelen

  • Winning van CO2-vrije energie

Nadelen

  • Er is nog weinig ervaring mee
  • Kan alleen worden toegepast op locaties waar ook een (grote) warmtevraag is

Onderzoek

Bij tien riothermieprojecten is onderzoek gedaan naar het effect van warmtewinning door riothermie op de temperatuur van het water dat bij rwzi's binnenkomt. Dat heeft namelijk invloed op de werking van de afvalwaterzuivering. Het rapport met de resultaten leest u hier.

Terug