Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Verbeterd gemengd riool

Hoe werkt een verbeterd gemengd riool?

Het verbeterd gemengd riool werkt onder vrij verval. Het systeem zamelt al het water in: huishoudelijk afvalwater, hemelwater en drainagewater. Anders dan bij een (gewoon) gemengd systeem is daarnaast extra capaciteit ingebouwd om overstorten van vuil water tijdens hevige neerslag te verminderen.

Wat is er voor nodig?

Het vrijvervalsysteem bestaat uit één leidingstelsel, met buizen van beton, gres, PE, HDPE of PVC. Op het diepste punt zit een pomp om het afvalwater naar de zuivering te pompen. Bij de pomp is een bak (bergbezinkbassin) gebouwd voor extra bergingscapaciteit en het laten bezinken van vuil. Daarnaast heeft het systeem putten en straatkolken voor de inloop van hemelwater en voor het controleren van het stelstel.

Waar wordt het toegepast?

Vooral in stedelijk gebied van voor 1990.

Hoe gangbaar is het?

Het systeem wordt door heel Nederland toegepast. Veel gemengde rioleringen zijn omgebouwd tot een verbeterd gemengd riool.

Voordelen:

  • robuust systeem
  • geen foutaansluitingen
  • lage aanlegkosten

Nadelen:

  • ondergronds veel ruimte nodig
  • lekkage door verzakkingen en slijtage kan drainerend werken en daardoor schade toebrengen aan de omgeving
  • ondanks het bezinkbassin, is er bij hevige neerlag wateroverlast

Terug